ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
   
Забыли пароль?
Еще не зарегистрировались на нашем портале? Зарегистрируйтесь и получите доступ к конкурсной документации, поиску по конкурсам и результатам.
 
 
     
 
 
  Текущие конкурсы Архив

Все сведения о закупках компаний Фонда «Самрук-Казына» теперь доступны на одном ресурсеwww.skm.kz

«Самұрық-Қазына» Қоры компанияларының сатып алулар туралы барлық мәліметтері бір www.skm.kz ресурсында қолжетімді болады

Еншілес және тәуелді компаниялардың сатып алуларын жетілдіру жөніндегі саясатты іске асыру шеңберінде және ашықтық пен жариялылықты арттыру мақсатында «Самұрық-Қазына» АҚ Қорында сатып алулар бойынша жаңа тегін www.skm.kz. ақпараттық ресурсы жұмыс істейді.

Аталған ресурс он-лайн режимінде Қор ұйымдарының: Қазақстан темір жолы, Қазмұнайгаз, Қазатомөнеркәсібі, Самұрық-энерго және басқа да компаниялар тобы ұйымдарының ең өзекті және объективті ақпараттары орналастырылатын біртұтас ақпараттық алаң болып табылады.

Сайттың «Сатып алулар» модулінде жүргізілген және жүргізілетін сатып алулар туралы хабарландырулар, тендерлік құжаттамалар, ашу және қортындыларды шығару хаттамалары, сондай-ақ сатып алудың барлық тәсілдері: бір көзден, ашық тендер, бағалық ұсыныстарды сұрату және басқалары бойынша Қор компанияларының сатып алу процедураларына қосымша өзге де ақпараттар орналастырылған. Енді ұсынушыларға Қор ұйымдарының 200-ден астам сайттарын қараудың қажеті жоқ.

Осы сайттың өзінде, «Жоспарлар» модулінде ғана Қордың 240-тан астам компаниясының 3 трлн. теңгеден астам жалпы сомаға және шамамен алғанда тауарлардағы, жұмыстардағы және қызметтер көрсетудегі 375 000 позицияға топтастырылған сұранысын қарауға болады.

Тауарлардың, жұмыстардың және қызмет көрсетулердің біртұтас номенклатуралық анықтамалығы (ТЖҚ БНА) біріңғай коды бойынша ғана бірнеше секундта тауарлардың, жұмыстардың және қызмет көрсетулердің қажетті позициялары бойынша ақпарат алуға болады.

Қажет болған жағдайда пошта жәшігіне компаниялардың атауы, орналасқан жері мен сатып алу датасы, бағалары сипатталған жүргізілген және жоспарланып отырған сатып алулар туралы жедел құлақтандыру (атаулы таратылым) келіп түседі.

Порталда Қор компанияларының сатып алулар мәселелері бойынша көптеген басқа да пайдалы және қызықты ақпараттар: адал ұсынушылардың, отандық тауар өндірушілердің тізілімдері, сатып алулар мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер берілген.

Сіздерді тіркелуге және Порталды пайдаланушылардың қатарына қосылуға шақырамыз.

Уведомление о проведении

предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков Холдинга АО «Самрук-Қазына»

С 25 июля 2016 года Квалификационным органом, в лице ТОО «Самрук-Казына Контракт», проводится процедура предварительного квалификационного отбора (далее - ПКО) потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Холдинг), в целях формирования Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.

Порядок проведения ПКО регламентирован в Стандарте АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков, утвержденном решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 30 мая 2016 года (протокол № 19/16).

Подробная информация относительно проведения ПКО потенциальных поставщиков Холдинга (методология, руководство пользователя, обучающие материалы) размещена на сайтах pko.skc.kz и www.skc.kz.

При возникновении вопросов можно обратиться в Call-центр по телефону +7 (7172) 55 22 66 в будние дни с 09:00 до 19:00.

Обращаем внимание, что в дальнейшем, к закупкам Холдинга будут допускаться потенциальные поставщики, включенные в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.


Все права защищеныРазработка системы — Компания Hoster.KZ